mikroregion STONÁVKA
Třanovice 250
739 53
tel: 558 695 317
email: starosta@komorni-lhotka.cz


zpět

„Život psaný tradicí“/ „Życie tradycją komponowane“ registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000258


13.10.2017 08:25 Agentura pro regionální rozvoj v Bielsku-Białej, od září 2017 spolu s českým partnerem Sdružením obcí povodí Stonávky z Třanovic zahajuje projekt s názvem „Život psaný tradicí" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko.
Projekt bude realizován po dobu 16 měsíců a jeho cílem je upozornit na potenciál řemesel a regionálních specialit nacházejících se v polsko-polském pohraničí a spojených s turistickými hodnotami polsko-české hranice.
Jako součást projektu chceme realizovat aktivity, které přispějí k cíli projektu, tj.:
• vypracovat analýzu potenciálu řemeslného zpracování, který se vyskytuje v okrese Bielska a Pszczyna a na české straně v Mikroregionu obcí povodí Stonávky;
• připravit propagační a vzdělávací filmový materiál o vybraných řemeslech na polsko-české hranici;
• vyvíjet mobilní aplikaci;
• organizovat dny řemesel a festival řemesel;
• organizovat studijní návštěvu pro organizátory turistického ruchu, řemeslníky, podnikatele;
• připravit místní řemeslnou trať označením řemeslných dílen s informačními tabulemi.

Dále doufáme, že vedle hlavního cíle projektu přispějí výše uvedené aktivity k šíření poznatků o mizení řemesel a obohacení turistické a kulturní nabídky polsko-české hranice.