mikroregion STONÁVKA
Třanovice 250
739 53
tel: 558 695 317
email: starosta@komorni-lhotka.cz

zpět

"Odpad patří do koše" registrační číslo CZ.3.22/3.3.06/14.04421


18.11.2014 08:50 Projekt je zaměřen na osazení výchovných panelů v Mikroregionu obcí povodí Stonávky a partnerské obci Jaworze v Polsku. Cílem je motivovat občany a turisty našeho regionu, který je částečně součásti CHKO Beskydy k ochraně přírody i krajiny. Na panelech je vyobrazen čas rozpadu některých odpadů, jako je papír, plechovka, plast či nedopalek cigarety. Druhá strana panelů informuje o separaci odpadu a odpadovém hospodářství v mikroregionu či o kompostování. Tyto interaktivní tabule byly již před časem rozmístěny v blízkém okolí našeho regionu a přispěly k výraznému zlepšení životního prostředí. Věříme, že i našim občanům a návštěvníkům není lhostejný osud prostředí, které nás obklopuje.

„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Překračujeme hranice“


Evropský fond Euroregion Beskydy