mikroregion STONÁVKA
Třanovice 250
739 53
tel: 558 695 317
email: starosta@komorni-lhotka.cz


zpět

"Beskyská e-Trasa" registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0000425


14.06.2018 09:18 

„Mikroprojekt s názvem „Beskydská e-Trasa“ je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci

Interreg V-A Česká republika – Polsko http://regionbeskydy.cz/images/dokumenty/grantovane_programy_2014-2020/publicity/grafika/LOGO_CZ_PL_EU_ERB/logo_cz_pl_eu_erb_cmyk.jpgFond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.