mikroregion STONÁVKA
Třanovice 250
739 53
tel: 558 694 789, 725 745 884
email: admin@stonax.cz

zpět

„Mikroprojekt s názvem „Beskydská e-Trasa“


14.06.2018 09:18 Hlavním cílem projektu je posílení potenciálu cestovního ruchu a zviditelnění regionu prostřednictvím využití moderních forem komunikace, i propagace příhraniční oblasti. Projekt „Beskydská e-Trasa“ je zaměřen na přírodní a kulturní potenciál Euroregionu Těšínské Slezsko. Směřuje ke zvyšování povědomí obyvatel polsko-české příhraniční oblasti a turistů navštěvujících celou škálu turistických atraktivit této oblasti. Tohoto cíle bude dosaženo využitím moderních forem komunikace a propagací příhraniční oblasti. Propagační aktivity přispějí ke zvýšení návštěvností, vytvoří pocit zvýšené loajality mezi stávajícími turisty a povzbudí nové turisty k návštěvě regionu, což se promítne v uznávání hodnot regionu. V elektronické verzi je zveřejněna vícejazyčná brožura Mikroregionu obcí povodí Stonávky.

V rámci realizace projektu byly uskutečněny následující aktivity:
1. Označení atraktivních míst v blízkosti historického lázeňského parku v Jaworze pomocí moderních forem komunikace

2. Implementace a poskytnutí interaktivních map Jaworze a Mikroregionu povodí Stonávky

3. Vypracování a vydání společných propagačních materiálů prezentujících turistické hodnoty projektových partnerů formou turistické mapy

4. Organizace mezinárodní konference prezentující a propagující nově vzniklé materiály v rámci tohoto projektu


INTERAKTIVNÍ MAPA SE NACHÁZÍ NA
http://jaworze.turystykawgminie.pl/

„Mikroprojekt s názvem „Beskydská e-Trasa“ je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci

Interreg V-A Česká republika – Polsko http://regionbeskydy.cz/images/dokumenty/grantovane_programy_2014-2020/publicity/grafika/LOGO_CZ_PL_EU_ERB/logo_cz_pl_eu_erb_cmyk.jpgFond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.