mikroregion STONÁVKA
Třanovice 250
739 53
tel: 558 695 317
email: starosta@komorni-lhotka.cz


Rovnováha Projekt Arting 2017/Równowaga Projekt Arting 2017 registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0001170

03.04.2018 10:55

Projekt bude realizován od 28.8.2017 do 30.6.2018, cílem projektu je zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi nevládními organizacemi v polsko-českém pohraničí a zlepšení spoluexistence v regionu, díky realizaci aktivit v oblasti budování povědomí o roli průmyslového designu v udržitelném rozvoji mj. prostřednictvím tvoření inovativních designerských návrhů a popularizování chápání energie jako společného obecného blaha a zásad hospodaření s ním.
 
 

KALENDÁRIUM 2018 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Sdružení obcí povodí Stonávky a Gmina Jaworze

27.02.2018 14:00
 
 

„Život psaný tradicí“/ „Życie tradycją komponowane“ registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000258

13.10.2017 08:25


Agentura pro regionální rozvoj v Bielsku-Białej, od září 2017 spolu s českým partnerem Sdružením obcí povodí Stonávky z Třanovic zahajuje projekt s názvem „Život psaný tradicí" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko.
Projekt bude realizován po dobu 16 měsíců a jeho cílem je upozornit na potenciál řemesel a regionálních specialit nacházejících se v polsko-polském pohraničí a spojených s turistickými hodnotami polsko-české hranice.
Jako součást projektu chceme realizovat aktivity, které přispějí k cíli projektu, tj.:
• vypracovat analýzu potenciálu řemeslného zpracování, který se vyskytuje v okrese Bielska a Pszczyna a na české straně v Mikroregionu obcí povodí Stonávky;
• připravit propagační a vzdělávací filmový materiál o vybraných řemeslech na polsko-české hranici;
• vyvíjet mobilní aplikaci;
• organizovat dny řemesel a festival řemesel;
• organizovat studijní návštěvu pro organizátory turistického ruchu, řemeslníky, podnikatele;
• připravit místní řemeslnou trať označením řemeslných dílen s informačními tabulemi.
Dále doufáme, že vedle hlavního cíle projektu přispějí výše uvedené aktivity k šíření poznatků o mizení řemesel a obohacení turistické a kulturní nabídky polsko-české hranice.

Projekt je reakcí na postupný pokles popularity regionu jako turistické destinace. I přes širokou škálu turistických atrakcí se region stává stále méně konkurenceschopným ve vztahu k ostatním částem Evropy. Dalším podnětem k projektu jsou sociálně-ekonomické změny v posledních letech pozorované v příhraniční oblasti. Turisté často volí jiný zájmový okruh ke strávení dovolené a zapomínají na atraktivity, které jsou k dispozici na dosah ruky. Kromě toho, tento turistický region trpí problémem nezaměstnanosti, ekonomické migrace obyvatel a postupným mizením řemeslných profesí.
Mnoho lidí si jako cíl svých prázdninových cest vybírá vzdálené destinace, aniž by si uvědomili výhody bezprostředního okolí. Proto se mnoho atraktivních míst ubírá do zapomnění a potenciál cestovního ruchu není plně využit. Vzhledem k této klesající hodnotě turistické oblasti, jsou podnikatelé a živnostníci výdělečně činní v turistickém ruchu, nuceni měnit svůj obchodní profil. Propagační aktivity projektu mají tento trend omezit a podpořit využívání potenciálu regionu. Tento potenciál bude předložen cílovým skupinám v zajímavé formě, která zdůrazní atraktivitu regionu.
Vysoká míra migrace je spojena s postojem mladých lidí. Je zřejmé, že jako místo vzdělání a pozdějšího pracovního místa a profesního rozvoje si vybírají místa daleko od domova, jelikož jsou přesvědčení o větších příležitostech pro jejich rozvoj.
Šance pro mladé lidi určuje nejen studium populárních oborů, po kterých se často obtížně hledá práci. Využití potenciálu místních dovedností svázaných s tradičními profesemi by mohla být cesta k úspěchu. Projekt bude klást velký důraz na hodnoty řemeslných prací, takže budou zviditelněné a doceněné, řemeslná práce je použitá jako unikátní reklama regionu.
www.rzemiosla-pogranicza.pl

 
 

PRAMEN HISTORIE - přeshraniční propagace kulturního dědictví Jaworze

02.03.2017 07:24
 
 

"Tradice regionu" registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000246

30.08.2016 09:08


Dožínky v Třanovicích dne 3. 9. 2016

Obec Třanovice uspořádala obecní slavnost Třanovické dožínky. Akce proběhla 3. září jako součást projektu Tradice regionu.

Součástí setkání byl tradiční dožínkový průvod od Kapplova dvora, a to za doprovodu dechového orchestru místního farního sboru evangelické církve. Následovalo předávání dožínkového věnce hospodářům s poděkováním a požehnáním darů, kterého se zhostil za katolickou církev mons. Sikora a za církev evangelickou pastor Tyrlík. Nechyběl kulturní program, folklorní vystoupení, pásmo básní, písní a tanců, které si připravili děti a taneční soubor PZKO Třanovice pod vedením paní Uherkové. Program také obohatili svým vystoupením místní mladí zpěváci, polská dechová skupina Glorieta z Jaworza, folklorní soubor ze Slovenska z obce Terchová a další regionální skupiny. Pro návštěvníky dožínek byla připravena rovněž bohatá gurmánská nabídka, kterou zajistili členové janovických spolků a sdružení.

Akce byla realizována prostřednictvím Sdružení obcí povodí Stonávky, v rámci společného projektu s obcí Horní Tošanovice.

 

Dožínky v Horních Tošanovicích dne 10. 9. 2016

V sobotu 10. září proběhly v areálu zámku v Horních Tošanovicích tradiční dožínky. Akce začala hodinu po poledni dožínkovým průvodem. Za jeho přípravu patří poděkování především Vladislavu Čmielovi.

V pestrém průvodu hrála dechovka z Jaworza. Po příchodu průvodu do areálu zámku proběhlo tradiční předání dožínkového věce a chleba hospodáři společně s požehnáním. Hospodáři dožínek v letošním roce byli manželé Valečkovi. Po oficiálním zahájení se rozjela pravá dožínková veselice s vystoupením folklórních souborů z Jaworza, Strečna, Padiny a dechové hudby Jablunkovanaka. Večer gradoval vystoupením kapel Michal Tučný Revival, Revival Katapult a skupiny Krakatit. Po celou dobu bylo zajištěné bohaté občerstvení, které k dožínkám patří. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu této tradiční akce.

Projekt „Tradice regionu“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 
 

KALENDÁRIUM 2016 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Sdružení obcí povodí Stonávky a Gmina Jaworze

05.04.2016 11:08
 
 

Mikroregion povodí Stonávky bude spolupracovat se Srby

29.01.2016 11:56

Zástupci sdružení obcí povodí Stonávky podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci v několika oblastech se zástupci srbského okresu Kovačica. Stalo se tak 18. ledna 2016. „Slibujeme si od ní prohloubení vztahů mezi podnikateli obou stran a i mezi zástupci veřejné správy v oblasti osvěty, kultury, sportu a turistiky,“ uvedl předseda sdružení Miloslav Hampel.
Zástupci srbského okresu Kovačica vedení předsedou Husárikom navštívili náš mikroregion, aby si prohlédli některé rozvojové projekty a byli seznámeni s jejich fungováním. Byly to např. průmyslová zóna v Třanovicích, bioplynová stanice a kravín firmy Tozos, sportovní centrum ve Smilovicích nebo Integrovaný sociální ústav v Komorní Lhotce.
V pondělí 18. ledna 2016 se zástupci Sdružení obcí povodí Stonávky sešli se zahraniční delegací, aby podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci. Slavnostního aktu se mimo jiné zúčastnili náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ivan Strachoň a předseda představenstva sdružení Euroregionu Beskydy Karel Deutscher. „Chceme navázat kontakty také mezi školami, sportovními kluby, kulturními institucemi nebo orgány jiných složek fungujícími na území obou stran,“ dodal Miloslav Hampel.

 
 

"Odpad patří do koše" registrační číslo CZ.3.22/3.3.06/14.04421

18.11.2014 08:50

Projekt je zaměřen na osazení výchovných panelů v Mikroregionu obcí povodí Stonávky a partnerské obci Jaworze v Polsku. Cílem je motivovat občany a turisty našeho regionu, který je částečně součásti CHKO Beskydy k ochraně přírody i krajiny. Na panelech je vyobrazen čas rozpadu některých odpadů, jako je papír, plechovka, plast či nedopalek cigarety. Druhá strana panelů informuje o separaci odpadu a odpadovém hospodářství v mikroregionu či o kompostování. Tyto interaktivní tabule byly již před časem rozmístěny v blízkém okolí našeho regionu a přispěly k výraznému zlepšení životního prostředí. Věříme, že i našim občanům a návštěvníkům není lhostejný osud prostředí, které nás obklopuje.

„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Překračujeme hranice“


 
 

Festival kreslení - KOMORNÍ LHOTKA 23. 05. 2014

12.06.2014 10:17

126 dětí a studentů od šesti do sedmnácti let přijelo v pátek 23. května 2014 do Komorní Lhotky, kde ZŠ a OÚ pořádali již XIV. ročník výtvarné soutěže „Krajina kolem nás“. Pozvánku přijali výtvarníci ze základních škol Mikroregionu obcí povodí Stonávky, slovenského Strečna a polských měst Jaworze a Boronów a klienti ISÚ-DZP v Komorní Lhotce. Za slunečného, i když větrného počasí, se všichni účastníci vydali do okolí, kde se snažili ztvárnit přírodu a objekty v podhůří Beskyd.
 
 

Děti pře oponou - TŘANOVICE 30. 04. 2014

12.06.2014 09:23

30.4.2014 se v Třanovicích po roce opět hrálo divadlo. Na přehlídku dětských dramatických kroužků a divadelních souborů se sjelo 150 malých herců nejen z okolních obcí, ale také z Polska a Slovenska. Program byl velmi pestrý a zajímavý. Každý divadelní soubor pojal své představení osobitě a všichni vystupující si zasloužili od publika pořádný potlesk. Jsme rádi, že se k nám soubory vracejí a vážíme si jejich úsilí při přípravě vystoupení. Tato akce se pravidelně koná již 12 let a jsme přesvědčení o smyslu v jejím pokračování. Děkujeme všem vystupujícím za krásné herecké výkony, vyučujícím za přípravu žáků a sponzorům za podporu této akce.

Program akce Děti před oponou 2014
ZŠ Komorní Lhotka Lžička k dortu
ZŠ a MŠ Třanovice Inspektor
Spojená škola Belá Školienkine dobrodružství
ZŠ Ropice Šťastný Honza
ZŠ Dolní Domaslavice Živočichopis – Housenka
ZŠ Varín Alica v krajine zázrakov
ZŠ Dolní Domaslavice O drakovi, kašpárkovi a lišce
ZŠ Komorní Lhotka Jamie a upíři
DDS Obláček Veliký tůdle
ZŠ a MŠ Třanovice Byznysman
ZŠ Teplička nad Váhom Betlehemská hviezda
ZŠ Střítež O dvanácti Měsíčkách
ZŠ Dolní Domaslavice Živočichopis - Kudlanka Nábožná
ZŠ a MŠ Třanovice O Budulínkovi
ZŠ a MŠ Terchová Mrázik
ZŠ Dolní Domaslavice Tajemství lásky
ZŠ a MŠ Třanovice Co má váhu
DDS Šikulové Kouzelný polštářek
ZŠ Jaworze Kopciuszek

Ďakovný list

Keď sme sa dozvedeli, že sa máme zúčastniť na prehliadke detských divadelných súborov v Třanovicích v ČR, naša radosť bola veľká. Tento región sme mali možnosť lepšie poznať cez letné prázdniny na tábore. Keď sme autobusom prechádzali popri ranči Mon Chery srdcia nám vzrušene búchali. Na obecnom úrade nás privítal pán starosta s pánom riaditeľom. Na predstaveniach sme videli skutočne zaujímavé výkony detí z Česka, Poľska a Slovenska. Na javisku sme mali aj trochu trému, ale pomerne rýchlo sme na ňu zabudli. Počas dopoludnia sa o nás veľmi dobre starali. Občerstvenie bolo chutné a tiež sme si našli nových kamarátov. Popoludní sme išli na obed do Základnej školy a materskej školy Třanovice. Tety kuchárky nám pripravili výborný obed. Pán riaditeľ nás previedol cez celú školu a veru mali sme čo obdivovať. Krásne pestrofarebné triedy vyzdobené maľbami, keramikou, telocvičňa, družina, miestnosti na krúžky s hrnčiarskym kruhom a pecou a v podkroví čajovňa. Všetkým sa nám páčilo obrovské akvárium na školskej chodbe. Za všetky tieto zážitky sa chceme poďakovať tak pánovi starostovi, pánovi riaditeľovi a všetkým, ktorí sú v Združení obcí povodia Stonávky ako i Združeniu obcí Mikroregión Terchovská dolina, bez ktorých by toto nebolo možné. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Žiaci 6.A triedy Z. Š. Žofie Bosniakovej z Tepličky nad Váhom