mikroregion STONÁVKA
Třanovice 250
739 53
tel: 558 695 317
email: starosta@komorni-lhotka.cz

zpět

Kompostování v mikroregionu obcí povodí Stonávky CZ.1.02./4.1.00/13.22333


08.04.2016 07:50 Kompostování v mikroregionu obcí povodí Stonávky
Registrační číslo: CZ.1.02./4.1.00/13.22333
Operační program životní prostředí
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)
Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady