mikroregion STONÁVKA
Třanovice 250
739 53
tel: 558 694 789, 725 745 884
email: admin@stonax.cz

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v obcích Sdružení obcí povodí Stonávky

24.01.2018 07:45

Sdružení obcí Povodí Stonávky


Název projektu: Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v obcích Sdružení obcí povodí Stonávky

Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003742

Cílem projektu je zamezit skládkování BRKO prostřednictvím zavedení efektivního systému domácího kompostování. Dílčím cílem je také zamezit vytváření nelegálních skládek, omezit pálení trávy a odpadu ze soukromé zeleně. Smyslem projektu je vytvořit komplexní fungující systém nakládání s bioodpady, který bude mít příznivý vliv na kvalitu životního prostředí.

Obsahem projektu je navýšení kapacity sběrných úložišť bioodpadu a to za pomoci nákupu kompostérů, sil a mobilního štěpkovače. Kompostéry pro občany umožní prostřednictvím kompostu návrat biosložky zpět do přírody.

Výsledek projektu: Díky projektu se dá očekávat snížení objemu směsného komunálního odpadu vyváženého na skládku. Projekt přispívá také ke snížení rizika vytváření černých skládek nebo pálení trávy a odpadu ze soukromé zeleně, které s neefektivním systémem odpadového hospodářství souvisí a přinášejí s sebou i značná rizika.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
EU - fond soudrznosti

 
 

Kompostování v mikroregionu obcí povodí Stonávky CZ.1.02./4.1.00/13.22333

08.04.2016 07:50

Kompostování v mikroregionu obcí povodí Stonávky
Registrační číslo: CZ.1.02./4.1.00/13.22333
Operační program životní prostředí
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)
Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady

 
pdf.png
 
Oficiální stránky mikroregionu Stonávka © 2022 | poslední aktualizace: 20.01.2022 13:37